Outplacement

Vi hjælper opsagte medarbejdere i den proces, de befinder sig i efter opsigelse mod et nyt job. Den enkelte bliver afklaret omkring sin situation og får efterfølgende professionel sparring til fremtidsplanlægning og resultatorienteret søgen hen imod det næste kapitel i det gode arbejdsliv.

Samtidig tilbyder People2Grow ledelsen og HR i virksomheder rådgivning og støtte i at gennemføre professionelle og værdige opsigelsesprocesser, og vi sætter fokus på, hvad der skal ske før, under og efter en opsigelse.

Kontakt People2Grow på tlf. 26 36 01 88