Til virksomheden

Mange ting skal gennemtænkes, når en virksomhed skal gennemføre en opsigelse. Afgørende er det, at ledelsen er klædt på til opgaven og håndterer situationen professionelt og ordentligt. People2Grow hjælper de involverede parter igennem hele processen – såvel med at forberede opsigelsen, gennemføre og ikke mindst følge op på situationen efterfølgende.

Læs mere om hvad People2Grow konkret hjælper med i de 3 faser i processen.

Skriv til os og hør nærmere

7 + 13 =

Forløbet

Før

I denne fase forbereder vi sammen den kommende opsigelse. Den juridiske del – herunder overblik over særlige forhold i kontrakten, eventuel overenskomstmæssige forhold, særlig beskyttede medarbejdere m.m. er her vigtige faktorer at holde sig for øje.

Vi laver vi en køreplan, hvor de forskellige steps i opsigelsen fastlægges og dernæst klæder vi ledelse på til at gennemføre opsigelsen professionelt og værdigt. Vi udarbejder i samarbejde med ledelsen en kommunikationsplan for alle involverede parter.

Under

People2Grow assisterer i gennemførsel og er sparringspartner for ledelsen i håndtering af de forskellige reaktioner fra de berørte medarbejdere.

Og vi står klar med genplaceringshjælp.

Efter

I en opsigelsesrunde er det afgørende at holde fokus på de tilbageblevne medarbejdere og fremadrettet skabe tryghed og fælles tro på fremtiden.

Virksomheden skal fortsat kunne tiltrække nye medarbejdere gennem et godt bevaret brand og image.

Kontakt People2Grow på tlf. 26 36 01 88