Et udviklingsforløb aftales individuelt og efter behov. En session vil typisk vare 1 time. Vi tilbyder følgende ydelser:

 • Personlig afklaring og udvikling – klik
 • Lederudvikling – klik
 • Karriererådgivning – klik 

Personlig udvikling

Du vil gerne udvikle dig som menneske på et eller flere livsområder og sætte fokus på personlige temaer. Eller du står måske i et dilemma, som du har svært ved at vende med andre – måske fordi de selv er en del af problematikken. Måske går du rundt med en konkret problemstilling, du ønsker dialog omkring, eller du står foran at skulle træffe en vigtig beslutning i dit liv. Kvitte en dårlig vane…. Årsagerne kan være mange.

Udbytte

 • Personlig integritet og balance
 • Indsigt i personlighed og mønstre
 • Håndtering af komplekse situationer og forhold
 • Afklaring af nye muligheder
 • Evne at træffe vigtige beslutninger og valg i livet 

Alle forløb tilrettelægges individuelt.

Lederudvikling

Du ønsker at drøfte dilemmaer i din lederrolle i al fortrolighed og få sat problemstillinger i et nyt lys. Eller du vil gerne fordybe dig i din lederrolle og udvikle og styrke dit personlige lederskab.

Udbytte 

 • Øget indsigt i egen personlighed, lederressourcer og lederstil
 • Inspiration til at videreudvikle ledelsesmæssige kompetencer og resultater
 • Afklare og styrke dine arbejdsrelationer til bestyrelse, ledelse, medarbejdere, kunder, netværk
 • Håndtere dine ledelsesmæssige udfordringer generelt
 • Sparring på konkrete ledelsesmæssige værktøjer
 • Større professionel gennemslagskraft

Alle forløb tilrettelægges individuelt.    

Karriererådgivning

Er der balance mellem dine karrieremotiver og din karriereretning, eller bør du afdække og afprøve andre muligheder, som i højere grad vil motivere dig og give dig glæde og trivsel på jobbet? Måske overvejer du et reelt jobskifte?

People2Grow hjælper dig til at kortlægge din karriereprofil og blive klar på, hvilke veje du skal fremadrettet skal gå i dit karriereforløb.

Udbytte

 • Kortlægge din karriereprofil
 • Afdække din karrierehistorie og valg
 • Klarlægge dine styrker, præferencer og udviklingsområder
 • Afklare og sikre din markedsværdi
 • Afklare dine livs- og jobværdier
 • Tydeliggøre ønskescenarier – på kort og lang bane
 • Realisere nye potentialer og muligheder
 • Træffe nye valg og opnå satte mål
 • Træne jobsamtalen og få hjælp til at udarbejde professionel ansøgning og CV

Alle forløb tilrettelægges individuelt.