Lederudvikling

Du ønsker at drøfte dilemmaer i din lederrolle i al fortrolighed og få sat problemstillinger i et nyt lys. Eller du vil gerne fordybe dig i din lederrolle og udvikle og styrke dit personlige lederskab.

Udbytte 

  • Øget indsigt i egen personlighed, lederressourcer og lederstil
  • Inspiration til at videreudvikle ledelsesmæssige kompetencer og resultater
  • Afklare og styrke dine arbejdsrelationer til bestyrelse, ledelse, medarbejdere, kunder, netværk
  • Håndtere dine ledelsesmæssige udfordringer generelt
  • Sparring på konkrete ledelsesmæssige værktøjer
  • Større professionel gennemslagskraft

Alle forløb tilrettelægges individuelt.    

Jeg brugte People2Grow som sparring i overgangen fra at være ingeniørspecialist til leder. Gennem samtalerne med Lene udfordrede hun min sædvanlige ingeniørmæssige måde at tænke på, og gav mig et refleksionsrum til at finde mit eget kompas i ledelsen af mennesker. Lene er meget behagelig som samtalepartner og virkelig god til udfordre der hvor det både gør ondt og godt. Hun evner at balancere i en glidende overgang mellem coaching, sparring og rådgivning, i en åben og transparent dialog. Jeg har fuld tillid til Lene, og hun har min varmeste anbefaling.

Civilingeniør, 35 år

Kontakt People2Grow på tlf. 26 36 01 88