Hos People2Grow ser vi rekrutteringsprocessen som en 4-trins proces

Som kunde vurderer du selv, hvilke dele af processen, som du ønsker hjælp til. Vores produkt er fleksibelt og skræddersyes efter dine behov.

Klik på hver brik for at læse mere

BEHOVSANALYSE

Vi indleder processen med besøg af jeres virksomhed med henblik på at få et indtryk af organisationen, virksomhedskulturen, jeres behov og profilmarkedet. Vi afstemmer indbyrdes forventninger og udarbejder en estimeret tidsplan for opgaven.

Herefter afdækker vi jeres behov og spørger ind til job – og kandidatprofil. Vi har fokus på de faglige kompetencer, personlighed, motivation, værdier, potentiale og krav til resultatmål.

Vi vægter behovsanalysen højt, da den er overliggeren for et optimalt rekrutteringsforløb og i sidste ende jobmatch og dermed endelig succes og værdi i jobbet.

TILTRÆKNING OG MOTIVERING AF DE BEDSTE

Annoncering

People2Grow udarbejder en jobannonce, som brander kunden på en tiltrækkende, ærlig og troværdig facon og genererer et stærkt ansøgerfelt. Og så rådgiver vi omkring rette annonceringsstrategi.

Search

People2Grow screener markedet, identificerer og udvælger de kandidater, som opfylder kravene. Vi udnytter vores brancheviden og søgningen sker gennem eget netværk, egen emnebank, via linkedin (hvor der findes ca. 2 mio danske profiler fordelt udover mange forskellige brancher) og eventuelt gennem andre CV-databaser, vi har adgang til. Vi kontakter relevante kandidater, præsenterer dem for virksomheden og jobbet og afdækker interesse.

GEA Danmark fik hjælp til at finde deres Sales Manager

GEA Danmark stod for at skulle ansætte en ny Sales Manager med ansvar for salg af GEA’s komplette produktprogram for industrielle køleanlæg på det nordiske marked. De ville sikre sig, at de fik et bredt kandidatfelt. Udfordringen var, at kandidatfeltet – med salgserfaring med industrielle køleanlæg og hvor kunderne var slutbrugerne –  ikke just syntes prangende

De  tog derfor kontakt til People2Grow, som sikrede dem et bredere kandidatfelt og en succesfuld rekruttering.

Henrik Winther – Area Sales Manager – GEA:
“Vi kontaktede People2Grow, som mange gange tidligere har rekrutteret for os. Vi vidste, at Lene med sit branchekendskab til køleindustrien kunne sikre os bredde i kandidatfeltet og dermed den bedste kandidat på posten, som for os var afgørende for at løfte salget på vores nordiske marked. Lene screenede markedet for emner og kontaktede relevante kandidater med henblik på at afdække deres interesse. Vi fik efter et grundigt forarbejde en lang liste af interesserede emner, som vi kunne arbejde videre med. Search-runden gjorde, at vi endte op med “den helt rette mand på posten.”

UDVÆLGELSE

Tilgang

Måden vi møder kandidaten på, er essentiel for People2Grow. Vi møder alle med åbenhed, indlevelse og nærvær. Samtlige indkaldte kandidater skal have en god oplevelse, og etikken er vigtig. Vi bruger folks tid, og alle kandidater er potentielle ambassadører. Således vil man hos People2Grow opleve en professionel og behagelig rekrutteringsproces, og slutkandidaterne får hver især en personlig feedback efter endt forløb.

Interview

De indkomne ansøgninger og kandidater bliver vurderet, og på den baggrund gennemfører vi et struktureret 1. interview, hvor kandidaten får et fyldestgørende billede af virksomheden, jobbet og potentialer i stillingen. Vi afdækker samtidig faglig erfaring, personlige kompetencer, motivation, værdier og potentiale hos kandidaten.

Personvurdering

De udvalgte kandidater gennemgår en personlighedsanalyse. Typisk besvarer kandidaterne en given spørgeramme via nettet og interviewes efterfølgende igen med udgangspunkt i besvarelsen. Formålet er at afdække egnethed til jobbet (styrker, begrænsninger , udviklingsområder, motivation for kritiske arbejdsopgaver i jobbet, arbejdsmønstre, præferencer etc.).

Vi er certificeret i flere forskellige tests og brug af test varierer afhængig af den givne opgave og kundens behov.

Sådan bruger KR People2Grow i rekrutteringsprocessen:

Liv-Janne  – Direktør  – KR:
“I en rekrutteringsproces har vi ofte brugt People2Grow som en form for “second opinion”. Vi vælger nogle kandidater ud, som vi vil arbejde videre med. Og her kommer Lene så ind over i forhold til at profilteste og dybdeinterviewe udvalgte kandidater.

At ramme rigtigt første gang betyder enormt meget i en mindre virksomhed som vores. People2Grow er fantastisk dygtige til at gå i dybden på folks kompetencer og personligheder. De tager et spadestik dybere ned i det, den enkelte kandidat nu har med i bagagen, og det gør, at vi får nogle profiler, som vi kan arbejde videre med på et helt andet niveau end tidligere.

Lene er et meget behageligt menneske at arbejde sammen med, og hun har stor indsigt i, hvordan hele virksomhedens værdikæde fungerer – kommercielt, udviklingsmæssigt og i produktionen.”

Kognitiv test

Vi anvender Connector Ability-testen med det formål at måle en persons kognitive evner – herunder hvor hurtig og ubesværet en person er i stand til at løse forskellige slags kognitive problemer. Hermed får vi en indikation af kandidatens evne til at tilegne sig og bearbejde kompleks information.

Referencer

Der tages 2-3 dybdegående referencer på egnede kandidater med det formål at nuancere og verificere People2Grow’s endelige vurderingsgrundlag.

Kandidatpræsentation

Kunden får tilsendt en fyldestgørende skriftlig rapport på 3-5 udvalgte kandidater, som vurderes at kunne udfylde jobbet. Således har I som virksomhed et velinformeret grundlag til at træffe jeres valg udfra.

Cases

I den afsluttende runde vil slutfeltet af kandidater typisk blive udfordret med en faglig case, som relaterer sig til den aktuelle stilling og udfordringerne i jobbet. Formålet med casen er at sikre, at vi får afdækket kandidatens faglige dybde i tilstrækkelig grad. Samtidig illustrerer det kandidatens evne til at præsentere en løsning på en forståelig måde. En case kan præsenteres spontant for kandidaten eller med tid til forberedelse.

SIKRING AF ET GODT RESULTAT

Onboarding

Den rigtige start på et nyt job er vigtigt for såvel virksomhed som kandidat. People2Grow bidrager efter ønske gerne i denne proces.

Opfølgning

Efter 2 -3 måneder holder People2Grow en opfølgningssamtale med leder og den ansatte for at følge op på ansættelsen, performance, motivation og trivsel.

Garanti for match

Som udgangspunkt indeholder vores rekrutteringsproces en 3 måneders garanti. Det betyder, at skulle medarbejderen mod forventning ikke leve op til de ønskede krav i den udarbejdede behovsanalyse, er det People2Grow’s opgave at finde en erstatning uden beregning. Garantien kan udvides til en 6 måneders garanti mod betaling. Garantien er betinget af, at ansættelsesophøret ikke kan henføres til betydelige ændringer i jobindhold eller præstationsvilkår. I den forbindelse gennemfører People2Grow en samtale med den medarbejder, som ønsker at stoppe for herunder at sikre, at genbesættelse bliver en succes.

Kontakt People2Grow på tlf. 26 36 01 88