Lederudvikling

Jeg startede ud med at skulle have hjælp til at skabe mere struktur på min hverdag. At få en accept af, at det er ok, at jeg er “ineffektiv” når det betyder, at mine folk er effektive. Desuden fik jeg fortalt mine medarbejdere, at i et given tidsrum på dagen ville jeg gerne have fred, så jeg selv kunne få produceret det,  jeg gerne ville. Jeg fik struktureret ugen, så jeg-  når det brændte på vidste-  hvordan jeg skulle nå såvel de ting, som vi bare skulle  nå, og samtidig også flytte os på de ting, som vi burde flytte os på – set i et mere langsigtet perspektiv.

I et forløb som det jeg har været igennem, så betyder det for mig meget, at “man kan sammen”. Og så var Lene god til at komme ind til problemstillingens kerne og  lade mig selv finde svarene.. I den del var Lene også skarp på at fastholde emnet og ikke lade det glide ud i “ubrugelig snak”.

Morten Schousboe Rasmussen - M.Sc. P.hD. – Senior Design Ingeniør

Jeg brugte People2Grow som sparring i overgangen fra at være ingeniørspecialist til leder. Gennem samtalerne med Lene udfordrede hun min sædvanlige ingeniørmæssige måde at tænke på, og gav mig et refleksionsrum til at finde mit eget kompas i ledelsen af mennesker. Lene er meget behagelig som samtalepartner og virkelig god til udfordre der hvor det både gør ondt og godt. Hun evner at balancere i en glidende overgang mellem coaching, sparring og rådgivning, i en åben og transparent dialog. Jeg har fuld tillid til Lene, og hun har min varmeste anbefaling.

Civilingeniør, 35 år

Personlig udvikling

Jeg var i en periode af mit liv hvor jeg havde brug for retning og en dybere forståelse af mig selv. De nye udfordringer, som jeg stod overfor,  var jeg ikke personligt rustet  godt nok til. Jeg havde derfor brug for at tale om og se min udvikling og mig selv fra en anden vinkel. Her har Lene og People2Grow været omdrejningspunktet for den udvikling, jeg har været igennem.

People2Grow har givet mig værktøjer til at forstå mig selv og arbejde med mig selv som individ og med de udfordringer, som fylder. Lene er åben, forstående og tager sig tid til at forstå. Hun er også konsekvent og fortsætter, indtil du som person har nået dit mål.

 

Jeg kan klart anbefale People2Grow, om du er fra det private, det offentlige eller har egen virksomhed. Jeg har fået en dybere forståelse af mig selv. Det har gjort mig bedre til at skabe overblik og træffe beslutninger, og jeg er blevet en stærkere leder.

Christian Toft –Owner - Plinthit

Karriereudvikling

Jeg kontaktede Lene i People2Grow, fordi jeg havde brug for rådgivning i forhold til mine fremtidige karriereønsker. Jeg havde især brug for en professionel støtte og sparring med henblik på, at klarlægge hvad mit faglige fundament var. Derudover ønskede jeg at finde frem til hvilke karriere muligheder jeg med mine kvalifikationer kunne varetage, samt hvad jeg manglede for at realisere mine egne drømme/ønsker.

På baggrund af dette blev der udarbejdet et forløb med en tydelig procesplan. Forløbet hos People2Grow har gjort mig opmærksom på mine faglige og personlige kompetencer, samt hvilke styrker jeg besidder arbejdsmæssigt, men også hvilket udviklingsområder jeg skal have fokus på fremadrettet.

Jeg har været igennem en erkendelsesproces med stor støtte fra Lenes tilgang, som har været tillidsvækkende og empatisk. Hun har hjulpet mig igennem forløbet med konstruktiv feedback og på en respektfuld måde spurgt ind til og skubbet til mine overbevisninger.

Forløbet hos People2Grov har været en uvurderlig proces, og jeg kan på det varmeste anbefale Lene og People2Grow.

Christina Hørup Gransgård – lærer – Låsby Skole

Med kontakt til People2Grow gik jeg mere målrettet ind i processen frem mod min ansættelse som direktør for MedCom. Gennem Lene’s sparring blev jeg undervejs skarpere i min egen opfattelse af, at jeg ikke alene KUNNE varetage jobbet, men også at jeg VILLE – og ikke mindst HVORFOR.

Lars Hulbæk – CEO - MedCom

Jeg benyttede People2Grow, da jeg skulle skifte job fra Forsvaret og til en civil arbejdsgiver. Jeg havde i den forbindelse svært ved at se, hvordan jeg skulle omsætte mine erhvervede kompetencer og erfaringer fra Forsvaret til et civilt job. Jeg havde også behov for afklaring omkring, hvad jeg egentlig gerne ville.

Lene var i den forbindelse utrolig god til at få mig til at indse, hvordan jeg skulle komme videre og i hvilken retning. Ikke at hun fortalte, “at det er sådan du er, og sådan du skal gøre”. Jeg skulle selv indse det  gennem sparring med Lene og på baggrund af opgaver, jeg havde lavet omkring mig selv og mine erfaringer. Derigennem fandt jeg ud af, hvad jeg egentlig brændte for at lave, og hvordan jeg skulle omsætte mine kompetencer og erfaringer fra Forsvaret i den ønskede retning.Dette var særdeles brugbart ikke alene til at identificere mulige jobs at søge, men også helt basalt som at udfylde et CV.

Som person er Lene herlig at arbejde sammen med. Hun er meget jordnær og lige til og har et smittende humør.

Jeg vil meget gerne anbefale Lene til alle, der som jeg, har behov for at erkende sine egne styrker og svagheder, og som har behov for hjælp til at finde det helt rigtige job.

Christian Bak – IT Team Lead/Project Manager – Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Kontakt People2Grow på tlf. 26 36 01 88